Sovellamme uusinta on-site-tekniikkaa myös pinnoituksissa. Kokeneet pinnoittajamme hallitsevat erilaiset pinnoitusmenetelmät ja -materiaalit. Pinnoituskalustomme vastaa vaativiinkin tarpeisiin.

Teemme voimalaitosympäristössä myös kattiloiden seinämien, lakien ja putkistojen pinnoituksia. Uusilla pinnoitteilla ehkäistään tehokkaasti kattiloiden ja putkistojen eroosio- ja korroosiokulumista.

Käyttämiämme on-site -pinnoitusmenetelmiä:

 • Kaariruisku
 • HVOF
 • Sively (elektrolyydi)

Käyttämiämme pinnoitteita:

 • Kitkaa parantavat pinnoitteet
 • Kulutusta kestävät pinnoitteet
 • Korroosion ja eroosion kestävät pinnoitteet

Tyypillisiä pinnoituskohteita:

 • Turbiinien jakotasot
 • Turbiinien sisäpuoliset eroosio- ja korroosiosuojaukset
 • Kattilapinnoitukset
 • Kantotelat, rullaussylinterit
 • Kokilli- ja puristintelat
 • Jäähdytyssylinterit